Logo

Strona Główna

Spis treści

Witamy na stronie naszego przedszkola!

Przedszkole Publiczne Nr 25 położone jest w dzielnicy Borki w Radomiu przy ul. Bohdany Kijewskiej 10.W placówce funkcjonują dwa oddziały: ,,Biedronki" 3-4-latki i ,,Motyle" 4-5-latki, po 25 dzieci w każdym. Przedszkole jest czynne od 6.30 - 16.30. Placówka mieści się w wolnostojącym budynku, przy ulicy o małym natężeniu ruchu drogowego. Otoczenie stanowią działki z domkami jednorodzinnymi.

 


 

Plac zabaw wyposażony jest w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. W przedszkolu są estetyczne wnętrza i kolorowe sale zabaw. Przy każdej z nich są ładnie urządzone łazienki. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna troszczy się o prawidłowy rozwój dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Nauczycieli, w wypełnianiu ich obowiązków, wspomaga personel pomocniczy. Placówka pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do wspólnej zabawy. Propaguje zdrowy styl życia oraz zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Rozwijane są kompetencje społeczne, a także odróżniania dobra od zła. Placówka pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Głównym celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko gotowości do podjęcia obowiązków szkolnych. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach indywidualnych, w małych zespołach i z całą grupą. Organizowane są ciekawe wycieczki, imprezy otwarte z udziałem rodziców, babć, dziadków i innych zapraszanych gości. Na stałe w kalendarz wpisany jest festyn rodzinny, który organizowany jest wspólnie z rodzicami. Placówka prowadzi działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne, prozdrowotne, które opierają się na projektach, akcjach, programach: ..Już jestem przedszkolakiem", ,,Poznajemy zawody naszych bliskich", ,,Wiem, jak być bezpiecznym", ,,Zdrowe zęby –zdrowe dziecko – piękny uśmiech" oraz poprzez udział w programach zewnętrznych : "Kubusiowi Przyjaciele Natury", ,,Piramida zdrowia", ,,Czyste powietrze wokół nas” itp. W ciągu roku dzieci biorą udział w organizowanych na terenie przedszkola koncertach, spektaklach teatralnych, odwiedzają kina, teatr i muzea. W przedszkolu organizowane są, w porozumieniu z rodzicami, zajęcia dodatkowe, np. rytmika, zajęcia taneczne, religia. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami. Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami, wzbogacając w ten sposób swoją ofertę edukacyjną. Bada również losy absolwentów przedszkola. Informacje, wspomnienia, refleksje płynące od ,,Byłych Przedszkolaków" przynoszą satysfakcję wychowawcom, którym w pracy przyświeca hasło: ,,Mów dziecku, że jest dobre, a takim będzie".