Logo

Informacja o wynikach naboru

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 25 W RADOMIU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Przedszkolu Publicznym Nr 25 w Radomiu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.........................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 25 w Radomiu informuje, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i:

ANETA CHMURA - KALBARCZYK

..................................................................................................................................... …………

(imię i nazwisko)

RADOM

zamieszkały/a .............................................................................................................................

(miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

     KANDYDATKA SPEŁNIA WYMAGANIA FORMALNE. PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ WYKAZAŁA SIĘ WIEDZĄ Z ZAKRESU OBEJMOWANEGO STANOWISKA ORAZ UZYSKAŁA ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.

 

                                                                                           24. 08. 2020 r.   Anna Piwońska

/data, podpis Osoby Upoważnionej/